21 April 1881 – 2de OVS president sterf

Op 21 April 1881 sterf Jacobus Nicolaas Boshoff (73), die tweede president van die Vrystaat, in die Pietermaritzburg-distrik.

Boshoff is in 1855 verkies as president. (Gedurende sy ampstermyn het hy die spelling van sy van aangepas om met slegs een “f” geskryf te word. Dit is sedertdien so behou deur sy nageslag.) Volgens “Afrikaanse kultuuralmanak” was Boshof die “grondlegger van die Vrystaatse staatsdiens en die latere Modelrepubliek en poog hy om die burgers deur die orde en reg lojaal aan hulle owerheid te maak.” In 1859 tree hy uit as president en word opgevolg deur M.W. Pretorius. Hierna het Boshof nog vanaf 1862 tot 1873 die afdeling Kliprivier (later Ladysmith) in die Natalse Wetgewende Vergadering verteenwoordig.