21 Februarie 1877 – Totius word gebore

Op 21 Februarie 1877 word die digter en vertaler van die Bybel en Psalms in Afrikaans, J.D. du Toit (beter bekend as Totius) in die Paarl gebore. In 1915 het Totius die eerste ontvanger van die Hertzogprys vir letterkunde geword, toe hy dié toekenning vir sy digbundel Trekkerswee ontvang het. Volgens die boek “Dae uit ons geskiedenis” word Totius se gedigte “gekenmerk deur eenvoud, soberheid, liefde, teerheid en ’n baie sterk godsdienstige inslag”. Van sy bekendste gedigte sluit in “Vergewe en vergeet” en “O die pyn-gedagte”. Die eerste strofe van “Vergewe en vergeet” lui: “Daar het ’n doringboompie / vlak by die pad gestaan, / waar lange ossespanne / met sware vragte gaan.”

(Fotobron: LitNet)