21 Oktober 1837 – Retief-trek span uit by Kerkenberg

Op 21 Oktober 1837 span die Retief-trek uit by Kerkenberg in die Drakensberge, terwyl Piet Retief se ’n klein geselskap in Port Natal aandoen om die streek te verken.

Eerwaarde Erasmus Smit skryf oor die uitspanplek dat die besondere rotsformasie van die plek hom tot ’n kerk of plek van aanbidding sou kon leen – vandaar die naam Kerkenberg. Kerkenberg is nagenoeg 30 km suid van Harrismith op die Oliviershoekpas na Bergville geleë.

J.J. Oberholster skryf in sy boek Historiese monumente van Suid-Afrika dat die Voortrekkers met 54 ossewaens van vroeg in Oktober in die omgewing van die hedendaagse Bethlehem uitgekamp het. Retief en 14 manne het op 5 Oktober vertrek om met Dingaan te gaan onderhandel, en op 19 Oktober het die oorblywende Voortrekkers uit hulle geselskap begin om teen die Drakensberg op te trek. Die hooflaer het uit 23 waens bestaan en is onder Retief se skoonseun Abraham Greyling gelei. In sy aantekeninge het Smit die skoonheid van die omgewing beskryf en ook die unieke rotsformasies wat hulle daar teëgekom het. Hy skryf: “Drie aangrensende ruimten, die … met weinig moeite tot ’n Kerk of plaats van Godsdienstige byeenkomste konden gemaakt zijn.”

Op 12 November (Retief se verjaardag) het Retief se dogter, Deborah, met groen verf haar pa se naam op ’n klip by Kerkenberg geverf. Sowat 60 jaar later, gedurende die Anglo-Boereoorlog, het nog mense – veral lede van die Bethlehem-kommando – hul name langs dié van Retief s’n gevoeg.

 

(Foto: Kerkenberg, bron: Chris Marias/Mainline Media; Retiefklip in Kerkenberg, waar Piet Retief se dogter haar pa se naam op die rotswand geverf het in 1837.)

Lees meer oor die roetes wat die Voortrekkers gevolg het in die boek Op die spore van Retief of trek self saam op die Voortrekkerroetes met die opwindende bordspeletjie “Die Groot Trek”. Albei is beskikbaar in Kraal se e-winkel.