21 Oktober

  • 1837: Die Retief-trek span uit by Kerkenberg in die Drakensberge, terwyl Piet Retief se ’n klein geselskap in Port Natal aandoen om die streek te verken. Eerwaarde Erasmus Smit skryf oor die uitspanplek dat die besondere rotsformasie van die plek hom tot ’n kerk of plek van aanbidding sou kon leen – vandaar die naam Kerkenberg.
  • 1894: Die skilder Irma Stern is op Schweizer-Reneke gebore.
  • 1899: Die Slag van Elandslaagte vind gedurende die Anglo-Boereoorlog plaas.
  • 1901: Kommandant Manie Maritz bereik Darling in die Kaapkolonie gedurende die Anglo-Boereoorlog. Hiermee bereik hy die verste punt in dié kolonie wat deur die republikeinse magte binnegedring sou word.
  • 1952: Hans Merensky, bekende geoloog, sterf in die ouderdom van 81. Merensky het in sy leeftyd ryk neerslae van alluviale diamante in Alexanderbaai ontdek sowel as groot platinum- en chroomriwwe in die omgewings van Lydenburg, Rustenburg en Potgietersrus. Hierdie ontdekkings het tot die totstandkoming van die grootste platinummyne in Suid-Afrika gelei.
  • 1992: Met 52 moorde wat per dag in die stad gepleeg word en een verkragting wat elke 83 sekondes daar plaasvind, word Johannesburg deur Unisa se Sentrum vir Vrede tot moordhoofstad van die wêreld verklaar.