22 Januarie 1901 – Koningin Victoria sterf

Op 22 Januarie 1901 sterf die Britse koningin Victoria in die ouderdom van 81 jaar. Sy het reeds in Junie 1837 die Britse troon bestyg, en haar regeringstyd vul steeds talle Suid-Afrikaners met bittere herinneringe van onder meer twee oorloë teen Brittanje.

Die Victoriaanse era (die tydperk ongeveer tussen 1820 en 1914 en wat grootliks ooreenstem met die koningin se regeringstydperk) het op vele terreine ’n merkbare invloed op Suid-Afrika gehad. Een daarvan is die Victoriaanse boustyl, wat weens Brittanje se betrokkenheid ook na Suid-Afrika deurgesyfer het. Talle Suid-Afrikaanse kerke, huise, skole en ander geboue is in dié styl gebou.

Victoriaanse geboue word onder meer gekenmerk deur die stoepe of verandas, torings, dekoratiewe afwerkings, meervlakigheid en kleurvolheid. Talle historiese geboue in Suid-Afrika is in dié styl gebou of bevat elemente van die styl.

Enkele van die bekendste Suid-Afrikaanse geboue in die Victoriaanse boustyl sluit in, die Melrose Huis in Pretoria, die Lord Milner-hotel in Matjiesfontein, Donkin-heuwelhuise (met Victoriaanse elemente) in Port Elizabeth en die Blue Lodge in Longstraat, Kaapstad.