22 Mei 1893 – Standbeeld van Pres. Brand onthul

Op 22 Mei 1893 is die standbeeld van die voormalige Vrystaatse pres. J.H. (Jan) Brand (1823-1888) deur die toenmalige president, F.W. Reitz, in Maitlandstraat, Bloemfontein, onthul.

Dié standbeeld, deur die Nederlandse beeldhouer Jan Willem Best, staan vandag steeds daar – voor die hedendaagse Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN). In die “Afrikaanse heldegalery” word Brand soos volg beskryf: “By die Afrikaner het ie optimistiese gesegde van Jan Brand – ‘alles sal regkom’ – ook spreekwoordelik geword, en in die Vrystaat leef sy naam nog as ‘Vader des Volks’ onder die nakomelinge van die mense oor wie hy vanaf 1863 tot aan sy dood as President gesag gevoer het …

In die hoofstad [Bloemfontein] het die Vrystaters vir hulle President ’n marmerstandbeeld opgerig voor die Raadsaal en op die voetstuk lees ons vandag as bemoediging vir die lewenstaak die woord van Jan Brand: ‘Alles sal regkom.’”

(Foto: Dié foto uit 1901 toon die Brand-standbeeld met die regeringshoofgebou van die Vrystaat in die agtergrond. Dié gebou is in 1908 deur ’n verwoestende brand beskadig. Een van die grootste veranderinge wat met die herstel van die gebou gemaak is, was die oprigting van ’n hoër, nouer toring wat nou met ’n geronde punt daar uitsien. Dit is vandag die tuiste van NALN.)