22 Oktober 1847 – Leeu van die Wes-Transvaal gebore


Lees meer oor De la Rey se merkwaardige loopbaan en lewe in De la Rey: ’n Stryd vir vryheid. Dié koffietafelboek beslaan meer as 570 bladsye oor De la Rey se lewe en is saamgestel deur die historikus A.W.G. Raath. Dit is beskikbaar by Kraal Uitgewers teen die spesiale prys van R240, slegs geldig op 22 Oktober 2020!


Die man wat deur sy medegeneraal Christiaan de Wet beskryf is as “een van die dapperstes van die dapperes, een van die getroustes onder die getroues” is vandag 173 jaar gelede, op 22 Oktober 1847, in die Winburg-distrik gebore.

Genl. Koos de la Rey – ook bekend as die Leeu van die Wes-Transvaal – word beskou as een van die briljantste veggeneraals van die Anglo-Boereoorlog. Sy uitsonderlike militêre strategie en taktiek het van De la Rey ’n gedugte teenstander gemaak. Onder sy leiding het burgers van die Wes-Transvaal verskeie noemenswaardige oorwinnings gedurende die Anglo-Boereoorlog behaal, insluitende dié by Silkaatsnek en Nooitgedacht.

Voor die oorlog was De la Rey ook betrokke by die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 én het ook in 1896 aan die veldtog teen Jameson deelgeneem toe daar gepoog is om die ZAR omver te werp. Met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog in 1914 was De la Rey gekant teen die Suid-Afrikaanse Unieregering se planne om Suid-Afrika se bure in Duitswes-Afrika binne te val. Hy is egter op 15 September, kort voordat die Afrikanerrebellie uitgebreek het, in ’n padblokkade (wat vir ’n voortvlugtende bende opgestel was) suid van Johannesburg doodgeskiet.