22 Oktober

  • 1657: Die fiskaal aan die Kaap, Abraham Gabbema, noem nie berge in die Boland “Peerl” en Diamandt” – vandaar die pleknaam die Paarl .
  • 1847: Die latere generaal wat bekend sou word as “die leeu van die Wes-Transvaal”, J.H. (Koos) de la Rey, is in die Winburg-distrik gebore.
  • 1906: André Huguenet, later bekend as een van Suid-Afrika se mees vooraanstaande toneelspelers, is in Bloemfontein gebore.
  • 1914: Die Rebellie van 1914 begin en daar word op die dorpie Koppies in die Vrystaat besluit dat genl. C.R. de Wet (in die Vrystaat) en genl. C.F. Beyers (in Transvaal) die leiding met die Rebellie moet neem. ʼn Totaal van sowat 12 000 mense (7 000 Vrystaters, 3 000 Transvalers en 2 000 Kaaplanders) neem uiteindelik die wapen in die Rebellie op.
  • 1962: Nelson Mandela verskyn op aanklag van terrorisme in die hof in Johannesburg.