23 April 1914 – Langenhoven kry amptelike erkenning vir Afrikaans

Op 23 April 1914, vandag 106 jaar gelede, kry Afrikaans vir die eerste keer amptelike erkenning in die Kaapse provinsiale raad toe die taalstryder en skrywer C.J. Langenhoven die koukus van Engelssprekendes toespreek.

In dieselfde jaar is daar, weens Langenhoven se volgehoue druk, besluit om Afrikaans as onderrigmedium in Afrikaanse skole in te stel. Oor dié gebeure skryf die taalhistorikus Jaap Steyn soos volg in sy boek “Verset & opbou”: “Langenhoven het op 23 April 1914 voorgestel dat Afrikaans-Hollands as medium gebruik word waar Hollands volgens die wet die voertaal is. Dit is ná ’n paar toesprake onbestrede aangeneem. Met die vreemde benaming Afrikaans-Hollands het hy dit kontrasteer met Nederlands-Hollands. Ná die besluit was daar net ’n doodse stilte. Hy het heelparty privaat briewe en telegramme gekry, maar die Kaapse dagbladpers se taktiek was doodswyg. The Cape Argus het darem ná sowat ’n week ’n gunstige hoofartikel geplaas, maar die Cape Times, wat nooit ’n goeie woord gehad het vir die ‘armoedige patois’ nie en Ons Land het tjoepstil gebly. Langenhoven het laasgenoemde dikwels getreiter met ’n frase uit sy beleid: ‘Welks houding tegenover het Afrikaans niet een vijandige is.’”

Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans” is beskikbaar by Kraal Uitgewers. Besoek die uitgewer se e-winkel hier vir meer inligting.