23 Junie 1939 – Ds. Louis Ernst Brandt sterf

Op 23 Junie 1939 sterf ds. Louis Ernst Brandt op 65-jarige ouderdom in Johannesburg.

Brandt, ’n gebore Nederlander, het gedurende die Anglo-Boereoorlog, terwyl hy nog in Nederland gewoon het, geheime korrespondensie van Johanna van Warmelo ontvang en aan die verbanne president van die ZAR, Paul Kruger, en sy sekretaris, dr. W.J. Leyds, besorg. Brandt en Van Warmelo is gedurende die oorlog in Nederland getroud. Van Warmelo en haar ma was in Pretoria, vanuit hul woning Harmonie in Sunnyside, aktief betrokke in die geheimediens. Hulle het onder meer skuilplek aan voortvlugtende Boere gebied en inligting oor die Britte aan die kommando’s en Boereleierskap deurgesmokkel.

Teen die einde van 1903 kom die Brandt-egpaar na Suid-Afrika en vestig hulle voorlopig in Pretoria. Ds. Brandt aanvaar later ’n beroep na die Zoutpansberg/Waterberg-gemeente van die Hervormde Kerk. Die egpaar was ywerig betrokke om na-oorlogse opbouwerk te doen en ds. Brandt het reeds in 1904 die behoefte aan ’n wetenskapgerigte universiteit in Suid-Afrika uitgespreek. Hy het ook die vestiging van skole vir Afrikanerkinders vurig ondersteun en in 1905 vestig hulle ’n spinskool in Pietersburg vir Boeremeisies.

Daarna is hy as die eerste permanente predikant van die gemeente in Johannesburg aangestel en het van 1908 tot 1924 hier in die bediening gestaan. Hy het sy bedieningstyd by die Turffontein-gemeente afgesluit. Hy het ook bygedra tot die vestiging van die Teologiese Fakulteit by die Universiteit van Pretoria. Sy begrafnis is deur meer as 3 000 mense bygewoon.