23 Maart 1846 – Eerste amptelike verwysing na Bloemfontein

Op 23 Maart 1846 verskyn die eerste amptelike verwysing na die plek “Bloemfontein” in ’n brief wat majoor Henry Douglas Warden aan die goewerneur in die Kaap skryf. Warden is aangestel om ’n Britse residensie in die Transoranje-gebied tot stand te bring en op 23 Maart kom hy op ’n geskikte plek af – ’n plaas genaamd “Bloem Fontein” wat aan die pionier J.N. Brits behoort het. Warden was beïndruk met die sentrale ligging van die plaas en die feit dat die gebied sonder perdesiekte was. As koopsom word 500 riksdaalders aan Brits gebied en kort voor lank is met bouwerk aan ’n fort (bekend as Fort Drury), ’n residensie en hutte vir die soldate en stalle vir die perde op die plaas begin.

(Illustrasie: ’n Skildery wat Bloemfontein in 1850 uitbeeld; fotobron: https://www.electricscotland.com)