23 Oktober

  • 1653: Jan van Riebeeck stuur ’n geselskap van 16 man uit om teen die Strandlopers (wat onder leiding van die stamkaptein Herry staan) te gaan veg. Jan Hewarden lei die geselskap.
  • 1838: Die Natalse Voortrekkers besluit om ’n dorp tussen die Dorpspruit en die Umsimdusirivier (aan Boesmanrand) aan te lê. Die uitleg van die dorp word aan kommandant Piet Greyling toevertrou. Die dorp word na Piet Retief en Gerrit Maritz vernoem en staan bekend as Pietermaritzburg.
  • 1899: Gedurende die beleg van Mafeking kom een van die ZAR se Long Tom-kanonne by die dorp aan. Dié kanon het oorspronklik “Stemreg” geheet, maar die naam is later verander na “Ou Grietjie”.
  • 1900: Die dorp Bothaville word op hierdie dag gedurende die Anglo-Boereoorlog deur Britse magte verwoes. Minstens 48 huise word in puin gelê en slegs die kerk en enkele openbare geboue word gespaar.
  • 1984: Nagenoeg 7 000 soldate en polisiemanne word ingespan om ’n kordon rondom drie swart woongebiede suid van Johannesburg te trek om onlusteleiers sodoende vas te trek.