24 Februarie 1968 – RAU open amptelik

Op 24 Februarie 1968 het die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU, vandag bekend as die Universiteit van Johannesburg) amptelik geopen. Die eerste 741 studente het op 3 Februarie ingeskryf en klasse is op 13 Februarie begin. RAU het op 1 Januarie 2005 met die Witwatersrand Technicon en die Oos-Rand- en Soweto-kampusse van Vista-universiteit saamgesmelt om die Universiteit van Johannesburg (UJ) te vorm.

In ’n studie oor die ontstaan van die RAU skryf Juan Klee het die eerste kanselier van die universiteit, dr. Nic Diedericks (sien foto) verklaar: “Hierdie universiteit … (gaan) hier staan as ’n verdere monument vir hulle wat oor jare en geslagte gestry het vir die handhawing en bevordering van ’n eie Afrikaanse taal en kultuur, ’n eie Afrikaanse identiteit, omdat hulle geglo het dat die Afrikaner langs daardie weg die beste in staat sal wees om ook sy hoogste bydrae tot die welvaart en geluk van die Suid-Afrikaanse land en volk as geheel te lewer.”

(Fotobron: http://hdl.handle.net/10210/3388, dr. Diedericks tydens sy inhuldigingseremonie as kanselier op 24 Februarie 1968.)