24 Januarie 1900 – Slag van Spioenkop

Vandag 120 jaar gelede, op 24 Januarie 1900, vind een van die bloedigste veldslae van die Anglo-Boereoorlog plaas. Ná die eerste gevegte op die Natalse front by Talana, Elandslaagte en Modderspruit, begin die Beleg van Ladysmith aan die begin van November 1899. Hiertydens beleër kommandant-generaal Piet Joubert generaal sir George White en nagenoeg 12 000 troepe in dié strategies belangrike Natalse dorp.

Die Boere beset ook die Tugela-linie en tydens die Slag van Colenso probeer generaal sir Redvers Buller om deur te breek, maar slaag nie daarin nie. In ’n tweede poging vind die Slag van Spioenkop plaas met generaal R.E.P. Woodgate wat met 1 700 man dié koppie in die nagtelike ure van 23 en 24 Januarie 1900 beset. Die besetting vang die Boere onkant, maar reageer dadelik toe nuus van die besetting hulle bereik.

Die eerste Boere wat die koppie bereik is 84 burgers van die Carolina-kommando onder leiding van kommandant H.F. Prinsloo. ’n Hewige geveg het hierna plaasgevind, maar die Boere het uiteindelik die oorhand gekry. Nagenoeg 500 Britte het in die veldslag gesterf, terwyl sowat 60 Boere gesneuwel het.

Lees hier meer oor dié veldslag op die webblad van Die Suid-Afrikaanse Krygshistoriese Vereniging.