24 Junie 1896 – Lutherse kerk op Kroondal ingewy

Op 24 Junie 1896 is die Lutherse kerk op Kroondal, buite Rustenburg, ingewy.

Dié historiese gebou is in 1979 gerestoureer en die volgende jaar tot ’n nasionale monument verklaar. Die Duitster Karl Heyne was die argitek en bou-opsigter. ’n Nuwe kerkgebou is jare later opgerig en in gebruik geneem. Die geskiedenis van dié Duitse gemeenskap strek terug na 1858 toe sendelinge van die Hermannsburg-sendinggenootskap in die gebied gewerk het. In 1889 het die Duitsers wat in die omgewing gewoon het, die plaas Kronendal gekoop. ’n Gemeente is kort daarna gestig deur pastoor Christian Müller. Duitse immigrante het hul op die dorp kom vestig en onder meer tabak-, koring en mielieboerdery beoefen. Een van die vroegste inwoners op die dorp Georg Wilhelm Otterman het reeds in 1889 die meule op die dorp begin. Die Otterman-gesin is gedurende die Anglo-Boereoorlog in die Irene-konsentrasiekamp aangehou en met hul terugkeer na die dorp was die meule verwoes. Dit is egter teen 1903 herstel en besoekers kan vandag nog dié meule besoek. Die Kroondal-gemeenskap is steeds sterk geanker in sy Duitse erfenis en volgens bronne praat nagenoeg 80% van die Lutherse gemeente op die dorp steeds Duits as huistaal.


(Foto’s: Die Lutherse kerk op Kroondal teen omstreeks 1896 en vandag)

(Bronne: Buffelspoort Valley Info, Tourism Northwest, Rural Exploration)