24 November 1880 – kol. William Bellairs gee opdrag vir waak teen Boere aanvalle

Op 24 November 1880 gee kol. William Bellairs, bevelvoerder van die Britse troepe in Transvaal, opdrag dat daar teen verrassingsaanvalle deur die Boere gewaak moet word.

In Pretoria is voorbereidings vir oorlog getref en kanonne moes op geskikte posisies geplaas word om die dorp en die militêre kamp in Pretoria te beskerm. Dr. Jackie Grobler skryf oor dié voorbereidings in sy bekroonde boek Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 soos volg:

“Voorbereidings moes getref word om ongewapende swart mense as verkenners te gebruik. Om uitvoering aan daardie opdragte te gee, het die Britte inwoners van Pretoria as vrywilligers gewerf en aan hulle basiese militêre opleiding verskaf. Daarbenewens het die Britte vroeg in Desember begin met die oprigting van ’n fort by die suidelike ingang van die dorp, waar die huidige Paul Kruger- en Jeff Masemolastraat (voorheen bekend as Jacob Maréstraat) kruis. Dit is Fort Royal genoem. Die fort het grondmure gehad, met sandsakke bo-op en ’n diep sloot rondom. Verder is alle buskruit en kleingeweerammunisie wat in die garnisoen se besit was, na ’n sentrale magasyn in die militêre kamp geneem en daar geberg.”

Lees alles oor dié oorlog – en hoe dit ook in en om Pretoria uitgespeel het in Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881, hier beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel.

(Foto: ’n Blik oor Pretoria tydens die Eerste Vryheidsoorlog met die Britse militêre kamp daarop sigbaar. Fort Commeline is sigbaar in die middel van die foto, en Loretohuis, bekend as die Klooster, is die spitsdakgebou regs. Bron: Die Eerste Vryheidsoorlog)