24 Oktober

  • 1837: Onder leiding van die laerkommandant Abraham Greijling, stiefseun van Piet Retief, trek Greijling en ʼn groepie mans uit die Retieflaer om ʼn veilige pad deur die Drakensberge te soek.
  • 1901: Die Slag van Kleinfontein, naby die huidige Groot-Marico, vind gedurende die Anglo-Boereoorlog plaas. Nagenoeg 30 Britse soldate het in dié geveg omgekom met nog 54 wat beseer is. Aan Boere-kant is sowat 20 lewensverliese aangeteken met 31 manskappe wat beseer is.
  • 1955: Die Suid-Afrikaanse afgevaardigde in die VN stap uit die vergadering terwyl daar ʼn hewige debat oor apartheid gevoer word. Volgens die afgevaardigde meng die VN in die land se interne sake in.