25 April 1804 – Uitenhage gestig

Op 25 April 1804 stig die Bataafse kommissaris aan die Kaap, Jacob Abraham Uitenhage de Mist, die dorp Uitenhage.

Aangesien die Graaff-Reinet-distrik uitermatig groot was en tot administratiewe druk gelei het, is besluit om ’n afsonderlike dorp en distrik te vestig. Die stigting van die Uitenhage-distrik het die Graaff-Reinet-distrik in twee verdeel. Die ligging van die nuwe dorp het gerieflike toegang tot Algoabaai gebied en veral wetstoepassing vergemaklik. Talle geboue soos die Drosdy, dorpsaal en hofgebou getuig vandag nog van dié Oos-Kaapse dorp se vroeë geskiedenis. Bouwerk aan die Drosdy (sien skets) is in 1809 voltooi en huisves vandag die Uitenhage Africana Museum. Dié museum vertel die verhaal van die dorp en die omgewing se geskiedenis. Die dorpsaal (sien foto) is in 1882 voltooi, terwyl die ou treinstasie (een van die oudstes in die land, sien foto met perdewaens) antieke lokomotiewe, waens en ander verwante items op uitstalling bied vir besoekers.