25 Mei 1849 – voormalige Kaapse goewerneur sterf

Op 25 Mei 1849 sterf die voormalige Kaapse goewerneur sir Benjamin D’Urban in Kanada.

D’Urban is in 1777 in Norfolk, Engeland, gebore. Hy was ’n Britse generaal en administrateur en het in Januarie 1834 na die Kaap gekom en het aangebly as goewerneur tot 1838. Die dorp Port Natal se naam is in 1835 ter ere aan D’Urban na Durban verander. Gedurende D’Urban se tyd aan die Kaap is alle slawe in 1834 vrygestel (hoewel die volle implementering daarvan nog ’n paar jaar sou duur). Die vrystelling is beskou as een van die belangrikste redes vir die Groot Trek. Boonop het die Oosgrens-konflik in 1834 en 1835 ook ’n hoogtepunt bereik en is die grondgebied tussen die Keiskamma- en Keirivier deur die Britte geannekseer en die plaaslike inwoners is onder Britse heerskappy geplaas deur middel van ’n verdragstelsel.