25 September

  • 1657: Jan Hendrik Hendricxsz Boom wat in 1652 saam met Jan van Riebeeck na die Kaap gekom het en die eerste tuinier aan die Kaap geword het, word as een van die eerste nege vryburgers verklaar. In 1665, nadat hy verskeie kere deur die plaaslike Khoi-Khoi mense aangeval is, keer hy terug na Nederland.
  • 1658: Elisabeth van Riebeeck, die dogter van Jan van Riebeeck, word in die Kaap gebore.
  • 1875: Die Genootskap van Regte Afrikaners besluit om ʼn volkslied te publiseer, ʼn gids vir Afrikaanse grammatika op te stel en ʼn Afrikaanse woordeboek en skoolboeke saam te stel.
  • 1907: Die spoorlyn tussen George en Kaapstad word amptelik geopen. Dié spoorlyn het ʼn groot rol in die ontwikkeling van die infrastruktuur van die twee gebiede gespeel, omdat dit groot vragte vinnig en effektief kon vervoer.
  • 1969: Die Suid-Afrikaanse krieketspeler Hansie Cronjé word in Bloemfontein gebore.