26 Augustus 1933 – Bekendstelling van volledig Afrikaanse Bybel in SA gevier

Op 26 Augustus 1933, vandag 87 jaar gelede, word die amptelike bekendstelling van die eerste volledige vertaling van die Afrikaanse Bybel in elke uithoek van Suid-Afrika gevier, met die feesvieringe in Bloemfontein as die hoogtepunt daarvan.

Ds. S.J. du Toit het in 1884 formeel met die vertaling van die Bybel begin en teen 1920 verskyn ’n proefuitgawe van die evangelies en Psalms. In 1923 pak die eindvertalers – dr. J.D. du Toit (Totius), J.D. Kestell en H.C.M. Fourie – die vertaling voltyds aan en teen 1929 word die proefuitgawe gelewer. Die eerste besending van 10 000 Bybels het in Mei 1933 in die Kaap aangekom, met ’n verdere besendings wat kort hierop gevolg het. Nagenoeg 5 000 mense het vir die bekendstellingsgeleentheid in Bloemfontein byeengekom.

Lees meer oor die vertaling van die Bybel in Afrikaans in Jaap Steyn se Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans, beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel.

(Foto: Die eerste eksemplare van die Afrikaanse Bybel word in Mei 1933 by die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap afgelewer, bron: Transvaalse Argiefbewaarplek)