26 Januarie 1914 – Weerstand van Rebellemagte verkrummel

Teen 26 Januarie 1914 het die weerstand van die Rebellemagte so te sê geheel en al verkrummel.

Twee dae vantevore (24 Januarie 1914) het die rebelleleier genl. Manie Maritz aan genl. Jaap van Deventer van die Unieverdedigingsmagte geskryf en erken dat hy self reken dat die tyd ryp geword het om ’n einde aan die opstand te bring. Niklaas “Siener” van Rensburg het juis die rebelleleiers teen dié tyd gewaarsku:

“Jy [genl. Jan Kemp] moet gaan onderhandel. Ek sien ons gewere word in ’n kas gepak. Ons werk is afgedaan, naamlik die traktate is gemaak.”

Op 26 Januarie antwoord Van Deventer op Maritz se brief en gee sy blydskap te kenne, maar beklemtoon dat hy net ’n onvoorwaardelike oorgawe van die rebelle kan aanvaar.

Lees die volle verhaal van die Rebellie van 1914 in Die Afrikanerrebellie, 1914-1915. Die boek is hier beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel.

(Foto: Niklaas van Rensburg, die Siener, na afloop van die Rebellie. Hy was een van die leiersfigure in genl. Jan Kemp se kommando wat die epiese tog deur die woestyn na Duitswes-Afrika aangepak het. Ná sy vrylating uit die Fort-gevangenis in Johannesburg poseer hy vir hierdie foto. In sy linkerhand is ’n staf wat hy tydens sy aanhouding gemaak het, op sy knie rus die Bybel wat deur Kate Koch en meelewende vroue in die gevangenis aan hom gegee is. Hy sit op ’n veldstoeltjie wat hy in die tronk gemaak het. Bron: Die Afrikanerrebellie, 1914-1915)