26 Julie 1915 – De Burger verskyn vir die eerste keer

Nasionale Pers se eerste Afrikaanse koerant – “De Burger” – verskyn vandag 106 jaar gelede, op Maandag 26 Julie 1915, die eerste keer op Kaapstad se strate.

’n Predikant van Graaff-Reinet, dr. D.F. Malan, is as die koerant se eerste redakteur aangestel. Hy was aan die stuur van sake tot met sy uittrede in 1924. Die eerste woorde van die eerste hoofartikel van dié koerant lees soos volg:

“De Burger is ’n kind van smart en hoop. Hy is gebore uit die wee van ons volk. Indien swaar rampe ons volksbestaan nie getref het nie, sou hy seker nie daar gewees het nie. En daarom, al sê ons ook dat hy vandag vir die eerste keer die lig aanskou, tog is hy gebore in die nag. Dit is donker in die wêreld. Die volkere het gekom in die dal van doodskaduwee. Ook vir ons eie volk is dit die donkerste uur. Daar was ’n tyd toe ons één was, één van hart, ook al was ons geskei deur die grense van vier state, ook al het die storms om ons heen gewoed. Dieselfde staat sluit ons vandag almal in. Unie is sy naam. Maar ons harte is verskeurd en ons volkslewe is verbitterd. Ons drink die waters van Mara.”

Lees meer oor die geskiedenis van Die Burger in J.C. Steyn se boek “Ons gaan ’n taal maak”: Afrikaans sedert die Patriot-jare. Die boek is beskikbaar by www.kraaluitgewers.co.za.