26 Julie

  • 1915: Die Burger verskyn vir die eerste keer in Kaapstad.
  • 1909: Die passasierskip die Waratah wat tussen Brittanje en Australië gereis het, verlaat Durban, maar verdwyn kort daarna met sy 211 passasiers aan boord. Tot vandag toe kon die wrak steeds nie opgespoor word nie.
  • 1896: Cecil John Rhodes en Alfred Beit bedank albei as direkteure van die British South African Company na afloop van die Jameson-inval.
  • 1649: Leendert Janszen en Matthijs Proot, wat aan boord van die Nieuwe Haerlem was wat op 25 Maart 1647 op ’n sandbank in Tafelbaai gestrand geraak het, stel ’n positiewe verslag oor die moontlikhede van vestiging aan die Kaap vry. Janszen en Proot was vir meer as ’n jaar aan die Kaap gestrand. Hul verslag, getiteld “Remonstrantie”, het beklemtoon dat ’n fort en die vestiging van ’n tuin vir die produsering van vars groente en vrugte noodsaaklik is vir lewering aan verbygaande skepe. Dit het daarbenewens ook gewys op die strategiese ligging van die Kaap vir seevaarders en die vrugbare grond en rykdom aan vis in die gebied.
  • Wêreldnuus: 1788: New York word die 11de staat van Amerika.