26 Junie 1888 – 1ste pasiënt by Pretoria Volkshospitaal opgeneem

Op 26 Junie 1888 word die eerste pasiënt by die Pretoria Volkshospitaal – voorloper van die hedendaagse Steve Biko Hospitaal – opgeneem.

Dié oorspronklike hospitaaltjie in Potgieterstraat het nagenoeg ’n dosyn beddens gehad, en in op 21 Junie 1890 het pres. Paul Kruger die hoeksteen van die “nuwe” Volkshospitaal op dieselfde terrein gelê. Dié hospitaal (sien foto) het ruimte vir 130 pasiënte gebied en is as die modernste hospitaal in Suid-Afrika geag. Die ontwerp van die nuwe gebou is gedoen deur die staatsargitek Sytze Wierda. In die 1890’s ontvang die Volkshospitaal die eerste X-straalmasjien in Suid-Afrika, maar omdat daar nie plek daarvoor in die hospitaal self was nie, stel mnr. en mev. Bourke hul huis in Cillersstraat, Sunnyside, beskikbaar vir dié afdeling van die hospitaal. In 1932 word die Potgieterstaat-hospitaal ontruim en verskuif na die hedendaagse terrein. Die ou Volkshospitaal is hierna as ’n spoorwegtehuis gebruik, maar later gesloop om plek te maak vir die hoofkwartier van die Suid-Afrikaanse Weermag.

Die hospitaal het deur die jare reeds verskeie name gehad. Sedert die totstandkoming was dit bekend as die Pretoria Volkshospitaal, waarna dit tot die Pretoria Algemene Hospitaal herdoop is. In 1967 is die naam verander na die H.F. Verwoerd Hospitaal en 30 jaar later, in 1997, is dit weer verander. Hierdie keer is dit herdoop tot die Pretoria Akademiese Hospitaal. In 2008 is die naam na die Steve Biko Hospitaal verander.