26 Maart 1867 – Vader van SA veeartsenykunde gebore

Op 26 Maart 1867 word die vader van Suid-Afrikaanse veeartsenykunde, sir Arnold Theiler, in Frick, Switserland gebore. Op 22-jarige ouderdom behaal Theiler ’n diploma in veeartsenykunde aan die Universiteit van Zürich. Hy emigreer in 1891 na die ZAR en begin eers as plaaswerker werk op die plaas van A.H. Nellmapius buite die latere Irene. In 1896 word Theiler as staatsveearts van die ZAR aangestel en ontwikkel saam met die toenmalige hoofveearts van Natal, Herbert Watkins-Pitchford, die eerste veilige entstof vir runderpes.

Gedurende die Anglo-Boereoorlog werk Theiler as die enigste veearts aan Boerekant en doen veral werk aan die Natalse front. Ná die oorlog word hy aangestel as veeartsenykundige bakterioloog en doen navorsing oor onder meer ooskuskoors en perdesiekte. In 1908 word daar onder die leiding van Theiler ’n navorsingslaboratorium op die plaas De Onderstepoort gevestig. Die sentrum het kort voor lank slegs as Onderstepoort bekend geraak. Hy was ook ’n sleutelrolspeler in die totstandkoming van die Fakulteit Veeartsenykunde aan die Universiteit van Pretoria en het sedert die begin daarvan in 1920 tot 1927 as dekaan van dié fakulteit gedien. Theiler sterf in 1936 in Londen, Engeland en sy as is in die voetstuk van ’n monument ter ere van hom op Onderstepoort begrawe.

(Foto: Sir Arnold Theiler in 1923; bron: Wikimedia)