26 November 1931 – Boereoorloggeneraal A.M. Prinsloo sterf

Op 26 November 1931 sterf die Boereoorloggeneraal A.M. Prinsloo (Rooi Magiel) ná hy deur ’n geestelik-gekrenkte aangeval is.

Oor hom het genl. Christiaan de Wet eens gesê: “Gee my honderd burgers soos Rooi Michael Prinsloo van Bethlehem en ek sal die Engelse uit Engeland jaag.” Prinsloo, die jonger broer van genl. Marthinus Prinsloo, is op 11 Julie 1862 in Bloemfontein gebore. Hy was ’n gesiene boer wat net voor die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 met 2 000 beeste en 200 skape geboer het. In Oktober 1899 sluit hy by die Bethlehem-kommando aan.

Teen Januarie 1900 word hy veldkornet en die volgende maand kommandant van dié kommando. Tydens ’n geveg by Colesberg word hy in die keel gewond, maar gaan eers voort om die brug by Norvalspont op te blaas voordat hy na Bloemfontein vertrek om behandeling te ontvang. Hy veg hierna weer saam met De Wet. In Junie 1901 word hy weer gewond en word in Julie daardie jaar tot assistent-hoofkommandant bevorder. As generaal neem hy bevel van die kommando’s van die Noord-Vrystaat oor. Hy het saam met De Wet ook sterk na vore getree as guerrillavegter.

Aan die einde van die oorlog woon hy die vredesamesprekings op Vereeniging by. In 1937 verskyn die boek Met die Vrystaters onder die wapen: Generaal Prinsloo en die Bethlehem-kommando deur M.J. Grobler by Nasionale Pers. (Bronne: Afrikaanse kultuuralmanak en Die Boere-offisiere).