26 September

  • 1901: Die Britse vesting Fort Prospect in Natal word tydens die Anglo-Boereoorlog deur Boeremagte aangeval. Die aanval begin omstreeks 04:15 en duur vir die meeste van die dag voort totdat die Boere teen omstreeks 18:30 terugval. Nagenoeg 30 Boerekrygers en nege Britse soldate onder leiding van kaptein Rowley sterf tydens die aanval.
  • 1914: Die Slag van Sandfontein vind kort na die begin van die Eerste Wêreldoorlog tussen die Suid-Afrikaanse Unie Verdedigingsmag (UVM) en Duitse magte van Duits-Suidwes-Afrika plaas. Op versoek van die Britse regering tree Suid-Afrika tot die oorlog toe en stem in om dié buurland (vandag Namibië) binne te val, in besit te neem en sodoende die Duitse magte daar die gebruik van die gebied se belangrike hawens en uitsaaistasies te ontsê. Tydens die slag word brigadier-generaal H.T. Lukin van die UVM se mag egter deur ʼn baie groter Duitse mag onder leiding van kolonel Von Heydenbreck oorweldig.
  • 1950: Die Suid-Afrikaanse Steenkool-, Olie- en Gaskorporasie Beperk (Sasol) word as maatskappy geregistreer. (Die landbougebied in die noorde van die Vrystaat word geïdentifiseer vir die oprigting van die maatskappy se aanleg en lei tot die ontstaan van Sasolburg. In 1974 word die oprigting nog ʼn Sasol-aanleg aangekondig, wat tot die ontstaan van Secunda lei.)
  • 1989: Johannesburg word die eerste stad in Suid-Afrika wat al sy fasiliteite en geriewe vir alle rassegroepe oopstel.