27 Julie

  • 1942: Die Slag van Alamein tydens die Tweede Wêreldoorlog kom ná 17 dae tot ’n einde en verhoed sodoende dat Duitse en Italiaanse magte Egipte binneval.
  • 1904: Die Suid-Afrikaanse Landbou-unie (SALU) word gestig. Die organisasie se naam is later na AgriSA verander en verteenwoordig tans nagenoeg 70 000 grootskaalse en kleinskaalse boere.
  • 1863: Susanna Catharina Maritz, eggenote van die geestelike leier van die Voortrekkers Erasmus Smit, sterf in die ouderdom van 63 jaar. Susanna het teen haar sin as 13 jarige meisie met Erasmus getrou. Sy was onder meer bekend vir die opvoedkundige rol wat sy tydens die Groot Trek gespeel het deur Voortrekkerdogters te leer brei en naaldwerk doen. Sy was ook ’n kampvegter vir die regte van die Voortrekkers en het tydens ’n woordewisseling met die Britse kommissaris in Natal, advokaat Henry Cloete, gesê dat die Voortrekkers eerder kaalvoet oor die Drakensberge wegtrek uit Natal as om toe te gee aan die eise van die Britse regering.
  • Wêreldnuus: 1964: Die Britse Eerste minister, Winston Churchill, verskyn vir die laaste keer in die parlement.