27 Oktober 1926 – Emily Hobhouse roudiens gehou

Die sogenaamde “Engel uit die vreemde” – die Britse kampvegter vir die saak van Boerevroue- en kinders in die konsentrasiekampe van die Anglo-Boereoorlog – Emily Hobhouse, is op 8 Junie 1926 in Engeland oorlede.

’n Roudiens is op 27 Oktober daardie jaar vanuit die Tweetoringkerk in Bloemfontein vir haar gehou. Die diens is deur ds. J.D. Kestell gelei. Ná die diens is haar as aan die voet van die Nasionale Vrouemonument geplaas. Dié monument is, benewens ’n monument as herdenking aan die gestorwe vroue en kinders van die konsentrasiekampe, ook die laaste rusplek van die Vrystaatse driemanskap (pres. M.T. Steyn, ds. J.D. Kestell en genl. C.R. de Wet), Emily Hobhouse en Tibbie Steyn, eggenoot van pres. Steyn.

Hobhouse se as is op versoek van haar intieme vriendin, Tibbie Steyn, by die monument begrawe. Marthinus van Bart (red.) se boek Die Nasionale Vrouemonument: Honderdjarige herdenking, verlede – hede – toekoms bied ’n omvangryke geskiedenis van dié monument en die individue betrokke by die totstandkoming daarvan. Die boek is beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel.


(Foto: Ses dogters dra Hobhouse se stoflike oorskot tydens haar begrafnis op 27 Oktober 1926; ’n skildery van Emily Hobhouse, bron: Die Nasionale Vrouemonument.)