28 April 1805 – Hugenotekerk ingewy

Op 28 April 1805 – vandag 215 jaar gelede – is die sogenaamde Strooidakkerk oftewel die Hugenote-kerk, die tuiste van die derde oudste gemeente van die NG Kerk, in die Paarl ingewy.

Die oorspronklike kerkgebou op dié terrein is in 1718 opgerig, maar was klein en swak gebou en daarom teen die einde van die 1700’s gesloop. Die nuwe gebou is ontwerp deur die militêre ingenieur George Conrad Kuchler. Die kerk is in die vorm van ’n Griekse kruis gebou en die punte eindig almal in indrukwekkende Kaaps-Hollandse holbolgewels. In 1828 is ’n plafon onder die rietdak aangebring en twee galerye is gebou, terwyl die kloktoring in 1811 opgerig is. Die klok kom uit die oorspronklike 1718-gebou en is volgens die gravering op die klok in 1714 in Amsterdam vervaardig.

(Die gemeente, NG Paarl of Strooidak, het reeds in 1691 tot stand gekom. Hierdie gebou is reeds die gemeente se derde kerkgebou. Die eerste is in 1694 naby die plaas Babylonstoren opgerig, maar in 1717 gesloop, waarna die tweede in 1718 opgerig is en die huidige een in 1805.)