28 Augustus 1900 – Nelspruit word hoofsetel ZAR

Nelspruit word op 28 Augustus 1900, vandag 120 jaar gelede, die hoofsetel van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) toe pres. Paul Kruger en die regering tydens die Anglo-Boereoorlog daarheen verskuif vanaf Waterval-Onder waar hy sedert Junie 1900 gewoon het.

Tydens ’n vergadering wat op Nelspruit gehou word, waarin die uitvoerende rade van die ZAR en Vrystaat teenwoordig was, beveel pres. M.T. Steyn aan dat verlof van ses maande aan Kruger toegestaan moet word om die republieke se saak in Europa te gaan bevorder.

(Foto: Die treinwa waarin pres. Kruger gereis het in die Oos-Transvaal, bron: www.ruralexploration.co.za)