28 November 1916 – Pres. M.T. Steyn sterf

Op 28 November 1916 – vanjaar 105 jaar gelede – sterf die laaste president van die Oranje-Vrystaat, M.T. Steyn in die ouderdom van 59 jaar.

Gedeeltes van Steyn se laaste toespraak wat die oggend van sy dood nog aan kongresgangers van die Oranje-Vrouevereniging in Bloemfontein gelewer is, is in Die Afrikanerrebellie, 1914-1915 ingesluit (en hier verkort en vertaal uit Nederlands):

“Die Helpmekaar is uit God gebore. Die Helpmekaar was die enigste ter wêreld waar ’n volk wat in opstand was, saamgespan het om die skade te vergoed en selfs deur hul opponente gehelp word. Die persoon wat teen so ’n beweging werk, sou geen vriend van die volk wees nie … Hoe groot en hoe edel die doel ook al is, as die liefde nie behou word nie, sal [die doel] nie bereik word nie. Groot dinge staan voor ons deur … een ding wat duidelik is, is dat die invloed van die vrou gevoel sal word en dit sal veral gevoel word daar waar liefde en die hart regeer – tuis en in die maatskaplike lewe.”

Steyn was nog besig met sy toespraak, toe hy opeens met sy hand aan sy voorkop vat, ineensak en sterf. Hy is op Sondag 3 Desember 1916 aan die voet van die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein begrawe. Ds. J.D. Kestell het die roudiens gelei. Lees meer oor Steyn in Die Afrikanerrebellie, 1914-1915, beskikbaar in Kraal se e-winkel.