28 Oktober 1844 – Thomas Upington gebore

Thomas Upington, vierde eerste minister van die Kaapkolonie is gebore.
Die dorp Upington in die Noord-Kaap is na hom vernoem.
Foto: Het Volksblad, 1883.