28 Oktober 1933 – Genl. Constand Viljoen gebore

Genl. Constand Viljoen, die latere hoof van die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) en leier van die Vryheidsfront, is op 28 Oktober 1933 op Standerton gebore.

Die joernalis en historikus Leopold Scholtz skryf in sy boek Kruispaaie: Afrikanerkeuses in die 19de en 20ste eeu onder meer soos volg oor die Afrikaner se keuse vir hervorming: “In die loop van die jare tagtig het dit steeds duideliker begin word vir diegene met oë om te sien dat nóg die regering nóg die ANC/SAKP die stryd kon wen.

Genl. Constand Viljoen, indertyd hoof van die SAW, het die regering reeds in 1981 gewaarsku daar kan militêr lank met die konflik voortgegaan word, maar die politici moet besef dat hul strategiese beweegruimte jaar ná jaar minder word. Hul onderhandelingsposisie verswak steeds. ’n Politieke oplossing, aanvaarbaar vir sowel wittes as swartes, moet gevind word.

” Ná Viljoen se dood in April vanjaar, het verskeie politici aangevoer dat Viljoen ’n prominente rol in die vreedsame hervorming van Suid-Afrika gespeel het. Hy is as ’n “soldate-soldaat” bestempel wat die respek van sy ondergeskiktes geniet het.


Lees meer oor dié hervormingsproses en Scholtz se historiese perspektiewe daarop in Kruispaaie, beskikbaar in Kraal se e-winkel. Dié boek stel ook onder meer ondersoek in na die Afrikaner se keuse vir die totstandkoming van Afrikaans, die keuse wat destyds vir apartheid geneem is en die keuse vir die voortsetting van die stryd gedurende die Anglo-Boereoorlog.