28 September 1902 – weekliks 15 000 aansoeke om goudmynpermitte aan Witwatersrand

Teen 28 September 1902 word daar aangekondig dat daar te midde van die goudstormloop aan die Witwatersrand, weekliks nagenoeg 15 000 aansoeke om goudmynpermitte ingehandig word.

Sedert goud in 1886 aan die Witwatersrand ontdek is, het duisende fortuinsoekers hierheen gestroom. Buiten vir talle arm Afrikaners wat weens die runderpesepidemie van 1896-1897 en die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) hul heenkome op die myne gaan soek het, het duisende ongeskoolde swart werkers ook daarheen gestroom.

Buitelandse ambagslui en geskoolde mynwerkers het veral uit Brittanje, die VSA, Europa, Rusland en Australië na die Witwatersrand gekom. Die totstandkoming van Johannesburg het ook besigheidsgeleenthede vir onder andere bankiers, winkeliers, aptekers en boere van Italiaanse, Portugese en Joodse afkoms gebied. Dié samekoms van verskillende groepe van oor die wêreld heen het aan Johannesburg vinnig ’n metropolitaanse karakter verleen.

(Foto: Commissionerstraat in Johannesburg teen omstreeks 1899, bron:  Some South African Recollections, p. 268)