29 Augustus

  • 1848 ­­­­-genl. Andries Pretorius se Boeremag word in die Slag van Boomplaats deur die troepe van die Britse goewerneur, Sir Harry Smith, verslaan.
  • 1688 – Pierre Simond, Hugenotepredikant kom op versoek van die Here XVII in Suid-Afrika aan. Hy ontvang twee plase en moes op Drakenstein en Stellenbosch preek. Alhier het hy ’n nuwe vertaling van die Psalms in Frans te boek gestel – dalk die eerste boek wat in Suid-Afrika geskryf is
  • 1900 – Thomas Ball, burgemeester van Kaapstad, lê die hoeksteen van die stadsaal in Kaapstad. Die gebou is eers in 1905 voltooi en geopen.