29 Desember 1895 – Jameson val die ZAR in van Betsjoeanaland

Op 29 Desember 1895 val dr. L.S. Jameson die ZAR vanuit Betsjoeanaland in.

Die historikus J.H. Breytenbach skryf daaroor:

“Dit [die aanval] was ’n dag ná die datum wat oorspronklik beplan was vir die uitbreek van ’n Uitlanderopstand in Johannesburg, wat deur Engeland aangegryp sou word vir die anneksasie van die Republiek, maar wat ter elfder ure uitgestel is. Aangesien Johannesburg toe nog nie in opstand was nie, moes selfs die Britse regering hierdie troepe, wat volgens beplanning die regering met die anneksasie moes steun, as vrybuiters veroordeel. Die kommando’s Potchefstroom, Krugersdorp en Rustenburg het die invallers op 2 Januarie 1896 ná enkele skermutselings digby Krugersdorp gedwing om die wit vlag te hys.”

(Voorblad: Die voorblad van die Le Petit Journal wat die inval uitbeeld.)