29 Julie

  • 1953: Die versekeringsmaatskappy Santam word geregistreer.
  • 1814: In ’n poging om die wild aan die Kaap te beskerm, stel lord Charles Somerset ’n jagseisoen in waarvolgens die jag van sekere spesies tussen 1 Julie en 30 November verbode is.
  • 1986: Voormalige president P.W. Botha verwerp die versoek van Brittanje vir die vrylating van Nelson Mandela.
  • Wêreldnuus: 1981: Charles, die Prins van Wallis, tree met Lady Diana Spencer, in die huwelik.