29 Junie 1904 – Paul Kruger se laaste boodskap

Die voormalige president van die ZAR, Paul Kruger, het gedurende die Anglo-Boereoorlog na Europa vertrek en ná die oorlog as banneling daar aangebly.

In Mei 1904 gaan woon hy in Clarens, Switserland. Op 29 Junie van daardie jaar stel sy sekretaris, dr. W.J. Leyds, in opdrag van Kruger dié Boereleier se laaste amptelike boodskap aan sy volk op. Dit word beskou as Kruger se “politieke testament”. Hierin sê Kruger onder meer: “Want wie vir hom ’n toekoms wil skep, mag nie die verlede uit die oog verloor nie. Daarom: Soek in die verlede al die goeie en skone wat daarin ontdek kan word, vorm daarna u ideaal en probeer om daardie ideaal in die toekoms te verwesenlik … Uit die diepte van my hart groet en u [Louis Botha] en die ganse volk.” Kruger is nagenoeg twee weke later, op 14 Julie 1904, oorlede. Dié foto is een van die laastes wat voor Kruger se dood in Clarens van hom geneem is.

Lees meer oor die lewe en werk van dié staatshoof in prof. J.S. Bergh se Paul Kruger, Speeches and Correspondence, 1850–1904. Dit is nou hier beskikbaar in die Kraal Uitgewers aanlyn winkel.