29 Oktober 1998 – WVK verklaar apartheid as misdaad teen die mensdom

Op 29 Oktober 1998 verklaar die Waarheids-en-Versoeningskommissie (WVK) in ’n verslag dat apartheid as ’n misdaad teen die mensdom geag word.

In sy boek Kruispaaie: Afrikanerkeuses in die 19de en 20ste eeu ondersoek die gerekende historikus en joernalis dr. Leopold Scholtz onder meer waarom die Afrikaner ’n keuse vir apartheid geneem het in die 20ste eeu. Scholtz skryf dat hoewel baie Afrikaners in die 1930’s en 1940’s met “Nazisme geflankeer” het, apartheid nie ’n “inheemse voortsetting van die Duitse nasionaal-sosialisme” was nie. “Apartheid en die Nazisme het vanuit totaal verskillende ideologiese kontekste geopereer,” verduidelik Scholtz. “In alle nugterheid, is apartheid nie dieselfde as volksmoord en massamoord nie,” stel hy dit in sy boek.

Lees meer hieroor in Kruispaaie, beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel teen slegs R250.

(Illustrasie: ’n Politieke spotprent deur Zapiro waarin die gaping tussen waarheid en versoening, wat die WVK ten doel gehad het, uitgebeeld word.)