3 April 1866 – JBM Hertzog gebore

Op 3 April 1866 word James Barry Munnik Hertzog gebore.

In die boek “Suid-Afrikaanse heldegalery” word Hertzog, wat op Stellenbosch en in Duitsland en Nederland studeer het en ’n doktorsgraad in die regte behaal het, soos volg beskryf: “Eers is hy advokaat in Bloemfontein, en weldra hoofregter van die Vrystaat. Hy bly student en tussendeur geniet hy die huislike lewe of jag saam met president Steyn in die ou Republiek. Dan kom die oorlog om alles te versteur, en die student word ’n generaal. Hy deurleef by Vereeniging ook die bitterheid van die neerlaag, en stry saam met Jan Smuts om teenoor Milner en Kitchener nog op papier te red wat daar te red is. Enkele jare later word hy Minister van Onderwys wanneer die Vrystaat selfregering ontvang, en hy toon deur sy Onderwyswet van 1907 dat tweetaligheid by hom geen dooie letter is nie.”

In 1912 verset Hertzog hom teen eerste minister Louis Botha en “betree die politieke wildernis met sy slagspreuk: ‘Suid-Afrika eerste’.”

Hertzog is in 1924 verkies tot eerste minister en onder sy leiding gaan die Nasionale Party in 1933 in koalisie met die Suid-Afrikaanse Party van Jan Smuts.