3 April

  • 1860 – Pretoria word die hoofstad van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR).
  • 1866 – J.B.M. (Barry) Hertzog, die derde eersteminister van die Unie van Suid-Afrika (24 Junie 1924 – 5 September 1934) word op Wellington gebore. Hertzog was een van die ondertekenaars van die Vrede van Vereeniging en was ook nou betrokke by die stigting van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Julie 1909. Hy het ook ʼn groot rol gespeel in die erkenning van Nederlands as een van die twee amptelike tale vir Suid-Afrika wat op 31 Mei 1910 erken is.
  • 1900 – Die veldslag van Mostertshoek (naby Reddersburg) vind tydens die Anglo-Boereoorlog plaas.