3 Februarie 1922 – De Wet sterf

Op 3 Februarie 1922 sterf generaal Christiaan de Wet in die ouderdom van 67 jaar. Hy is aan die voet van die Vrouemonument in Bloemfontein begrawe. Die digter Jan F.E. Celliers het in sy gedig “Generaal De Wet” onder meer geskryf:

Stil broers,
daar gaan ’n man verby,
hy groet,
en dis verlaas.
Daar’s nog maar één soos hy;
bekyk hom goed.

In ’n artikel oor De Wet wat in die Tydskrif vir Militêre Geskiedenis verskyn het, word dié man se betrokkenheid by die Anglo-Boereoorlog soos volg beskryf: “Hy was ’n uitstekende taktikus, soos gedemonstreer tydens byvoorbeeld die gevegte by Sannaspos en Groenkop. Die Britse magte kon hom nooit vang nie, ten spyte van drie groot dryfjagte wat spesiaal vir die doel georganiseer is. Hy tree uit die stryd as ’n legendariese figuur, wat by vriend en vyand respek afdwing.” ’n Dokumentêr is in die vroeë 1980’s oor dié bekende Boeregeneraal gedoen. Klik hier om na dié dokumentêr te kyk.