3 Julie

  • 1728: ʼn Stormwind in Tafelbaai dryf die skip Middenmark op die rotse en 75 mense sterf.
  • 1992: Suid-Afrika word vir die eerste keer na die beëindiging van apartheid weer tot die Internasionale Sokkerfederasie (Fifa) toegelaat.
  • 1993: Die datum van Suid-Afrika se eerste nierassige verkiesing word aangekondig (27 April 1994).
  • Wêreldnuus: 1954: Voedselrantsoenering in Brittanje word sowat nege jaar na die einde van die Tweede Wêreldoorlog gestaak.