3 Mei 1921 – Unie van SA onderneem 2de sensus

Op 3 Mei 1921 is die Unie van Suid-Afrika se tweede sensus onderneem.

Volgens Statistiek Suid-Afrika is sensusse in die Unie (waartydens alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika ingesluit is) in 1911, 1921, 1936, 1946 en 1951 gehou. Teen 1911 was die totale Suid-Afrikaanse bevolking op 5,972 miljoen gereken. ’n Dekade later (1921) het die bevolking met bykans ’n miljoen mense aangegroei tot 6,926 miljoen. In 1936 het die bevolking tot 9,588 miljoen toegeneem, terwyl die totale bevolking in 1946 en 1951 op onderskeidelik 11,415 miljoen en 12,672 miljoen te staan gekom het. Teen die middel van 2019 is gereken dat die Suid-Afrikaanse bevolking 58,78 miljoen is.