3 September 1919 – Jan Smuts word premier van Unie van SA

Generaal Jan Christian Smuts begin sy eerste termyn as premier van die Unie van Suid-Afrika na die dood van genl. Louis Botha op 27 Augustus 1919.