30 April

  • 1855 – Die eerste erwe op die plaas Klipplaatsdrift, aan die oewer van die Kroonspruit, word aan die publiek verkoop en lei tot die ontstaan van die Vrystaatse dorp, Kroonstad.
  • 1925 – Die bekende Afrikaanse skrywer en moeder van Antjie Krog, Dot Serfontein, word op Kroonstad gebore. Die naam Dot kom na aanleiding van die feit dat sy as kind nie die woord “dogtertjie” kon sê nie en dit eerder as “dottertjie” uitgespreek het. Sy het onder meer eens gesê: “Die lewe vat jou waarheen jy gaan. Jy berus jou maar daarby. Jou aanpassingsvermoë en jou humor dra jou.”
  • 1993 – Die Afrikaanse dagblad, Die Oosterlig, wat in 1937 die eerste keer verskyn het verskyn vir die laaste keer in Port Elizabeth. Die koerant is hierna by Die Burger ingelyf.