30 Junie

  • 1921: Die Suid-Afrikaanse Reserwebank word geopen.
  • 1970: Casper Rautenbach tree na 22 jaar uit as rektor van die Universiteit van Pretoria.
  • 1893: Die grootste diamant in daardie stadium, die Excelsior, word in die Jagersfonteinmyn in die Vrystaat gevind.
  • Wêreldgeskiedenis: 1936: Die boek, Gone with the wind, deur Margaret Mitchell, verskyn vir die eerste keer.