30 November 1869 – Teologiese Skool van Gereformeerde Kerk Rustenburg open

Tien jaar ná die stigting van die eerste Gereformeerde Kerk in Rustenburg in 1859, word die Teologiese Skool van dié jong kerkgroep op 30 November 1869 op Burgersdorp geopen.

Volgens die webblad van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het daar in die maande voor 1859 15 broeders in die Rustenburg-omgewing besluit om hulle af te skei van die Nederduitsch Hervormde Kerk in die destydse ZAR. Onder hulle was Paul Kruger, die latere president van dié Boererepubliek.

“Hulle het op 10 en 11 Februarie 1859 onder ‘n seringboom langsaan die Rustenburgse Hervormde Kerk vergader. By hierdie vergadering het 300 lidmate hulle laat inskrywe as lidmate van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Ds. Dirk Postma, ‘n besoekende predikant uit Nederland, is gevra om hulle predikant te wees, en hy het die beroep aangeneem om hom daarmee permanent in Suid-Afrika te vestig.”

In die kerkgroep se beginjare moes twee predikante die hele land se lidmate bedien, wat teen 1862 tot 1 079 belydende lidmate toegeneem het. Teen 1904 was daar sewentien predikante en in 1941 het die getal geklim tot 66 leraars. Die eerste opleiding is op Burgersdorp gedoen, maar kort ná die Anglo-Boereoorlog het die teologiese skool in 1905 na Potchefstroom verskuif.

(Foto: Ds. Dirk Postma en ds. Jan Lion Cachet (beide sittende voor) het aan die beginjare die opleiding van teologiese studente behartig. Die skool is geopen met vyf studente – M. Pelser, J.S.L. Venter, L.J. du Plessis, M.P.A. Coetsee en W.J. Snyman. Bron: My erfenis is vir my mooi, 1869-1969)